MEGOSZTÁS

Május 4-én este érkeztünk Szádalmásra, szokásos helyünkre, a Granáriumba, hogy a jelöltek közül kiválaszthassuk az idei helyi borverseny nevezettjei közül azt a bort, amit az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa – immár hagyomány-jelleggel – különdíjban részesít. Ezzel a különdíjjal akarja Rendünk kifejezni azt a megbecsülést, amit az olyan közösségek iránt érez, akik az egyre nehezebb körülmények ellenére is fenntartani, sőt fejleszteni igyekeznek azt a szőlő- és borkultúrát, amit őseiktől örököltek. Idén nemzetközi zsűri választotta ki azt a 2017. évi Chardonnay tételt Bodnár Lajos úr borát, amit a különdíjjal jutalmazott. A bírálatban Borlovagrendünk tagjain kívül részt vettek a Petr Gottwald úr által vezetett morvaországi vendégek Borsicéből, illetve Jan Vsetecka úr Nyitrából, akikkel másnap különböző együttműködési programokról folytattuk egyeztetést.

Május 5-én verőfényes, igaz, kissé szeles reggelre ébredtünk, de a szél legalább némileg csökkentette a kora reggel már jelentkező hőséget, ami, valljuk be, nem kedvez a teljes lovagi díszben történő szabadtéri vonulásnak, ceremóniának. Márpedig, a délelőtt ezzel telt el.

Reggel egy bensőséges kis ünnepség keretén belül két szádalmási lelkésznek adtuk át azt a megszentelt stólát, amivel a Borlovagrend Elnökségének határozata értelmében megtiszteljük azokat az egyházi személyeket, akik ünnepségeinken megjelennek, és ott szolgálatot teljesítenek. A fehér stólákat, melyeknek két ágára Borlovagrendünk címere van hímezve ezúttal Varga Zoltán református és Bize Norbert római katolikus lelkészeknek adtuk át, azzal a kéréssel, hogy továbbra is szolgáljanak ünnepségeinken, immáron viselve ezt a stólát is. Pammer István borlovag, elnök rövid méltató szavaival kifejezte, hogy a stólával megajándékozott egyházi személyeket a Borlovagrend lelkészeinek tekintünk. A stóla átadásával egyidőben mag. ref. Varga Zoltán, ki eddig tiszteletbeli tag volt, elnyerte a rendes borlovagrendi tagságot is.

Következett a szádalmási borverseny eredményhirdetése. melyen átnyújthattuk Rendünk különdíját. Az eredményhirdetésre Kassáról, a környékbeli településekről, de számos magyarországi településről, borvidékről is érkeztek vendégek, akik aztán együtt kísérhették a két felvonuló borlovagrendet a község főterére, ahol a Szent Orbán szobor környékének a felújításával a lakosság egy új faluközpontot varázsolt magának, amely – Varga Zoltán tiszteletes úr szavaival élve alkalmassá vált egy igazi közösségi térként való funkcionálásra. A Szent Orbán Borlovagrend és az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa – a kialakult hagyományoknak megfelelően – együtt vonult szoborhoz a szlovák és a magyar zászlókkal, illetve a borlovagrendi lobogókkal, ahol a két lelkészünk rövid igehirdetése után sor került a szobor, illetve a tér megszentelésére, megáldására.

A lelkipásztorok szolgálata ezzel nem ért véget: megáldották, illetve megszentelték azt a kopogtatót is, amit a EBMK. Felvidéki Régiójának vezetője, Fürjes Pál borlovag vehetett át Voda Lászlótól, a Szádalmási Lovagi Szék vezetőjétől, aki, mint mondotta, a lovagi szék ezzel az ajándékkal kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a Régió jelvény- és eszköztára teljesebbé váljék.

A kopogtató adományozását megelőzően Pammer István elnök méltatta Borlovagrendünk szádalmási kapcsolatát, majd – végső aktusként – a szobor megkoszorúzására került sor. Koszorút helyezett el a Szt. Orbán szobor lábánál a község vezetése nevében Zubriczky Slavomir polgármester, a Szent Orbán Borlovagrend nevében Pápai Lóránd és Ignác István borlovag, valamint az EBMK nevében Pammer István elnök és dr. Csuták János nagykövet.

A Rendek elvonulásával az ünnepség véget ért, de a Nap még nem ment le, a nap még nem ért véget: eljött az idő a borverseny több mint 130 nevezett tételének a megkóstolására. Az ízlések különbözőek, de bizton állíthatjuk: mindenki talált több olyan bort, mellyel ízlését kielégíthette.

2018. május 6.

– csj. bl. –