MEGOSZTÁS

Balla Géza Úrnak,
2018-ban „ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON” cím méltó tulajdonosának
Igen tisztelt Balla Géza úr, Kedves Barátunk!


Az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje nevében nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlünk abból az alkalomból, hogy átvetted méltó kitüntetésedet, amely igazolta, hogy 2018-ban Téged választottak az év bortermelőjének. Ismerve munkásságodat és annak nagyszerű eredményeit, a mindannyiunk által méltán kedvelt és nagyra tartott boraidat, a Magyar Borakadémiának ez a döntése – megítélésünk szerint – méltányos, méltó és igen helyénvaló volt.
Borlovagrendünk Kiáltványának egyik mondata:
„Hirdetjük, hogy a Lovagrend egy előkelő szövetség, melynek nemes célja a
Kárpát-medencei bor méltatása és ismertetése, a borászati kultúra és a vele összefüggő területek ápolása”.
Ezen idézet alapján is külön örömünket fejezzük ki, hogy Te, úgy is, mint
Borlovagrendünk tiszteletbeli tagjának, Csávossy György tanár úrnak a tanítványa és méltó utóda, szőlész-borász tevékenységedet a Kárpát-medence egységes borkultúrájának művelőjeként folytatod, azokon az alapokon és hagyományokon, amelyet elődeink, elődeid ránk, Rád hagytak. Nyilvánvaló, hogy sok más – szűkebb Pátriádon túlra is tekintő –borászati, bor-kulturális tevékenységedet ezek a hagyományok is nagymértékben
befolyásolták. Jó elődök és tanítómesterek értő, tudó és mindent megértő tanítványát ismerhettük meg Benned, munkásságodban. Ez a munkásság alapoz a múltra és épít a jövőnek. Az utat, amit az elődök kitapostak, annak irányát, céljait saját lábnyomaiddal szélesíted, úgy, hogy aki azt követni szándékozik, el ne tévedjen rajta. Ez igaz a szőlészet és borászat mindennapos szakmai kérdéseire, de ugyanúgy igaz az egységes Kárpátmedencei borkultúra általad oly magas fokon és megnyerő szellemiséggel végzett művelésére is. Ezért is külön öröm, hogy a Magyar Borakadémia döntése – személyedben –
„ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON” címmel egy olyan személyt tüntetett ki, méltán, aki mindennapi munkásságát nem Magyarországon, de a magyar nemzet tagjaként folytatja.
Kedves Géza!
Mindezek alapján – kitüntetésed alkalmával – fogadd Borlovagrendünk valamennyi tagjának szívből jövő gratulációját és elismerését.
Kívánjuk, hogy Isten adjon még sok erőt, hogy ezt a munkát tovább folytathasd a Kárpátmedencei, ezen belül is a magyar borkultúra felvirágoztatására, mindannyiunk örömére.
Isten és a bor dicsőségére!
Kelt: Vasszécseny, 2019. február 11-én
Pammer István s.k. Dr. Csuták János s.k.
borlovag borlovag
a Borlovagrend elnöke a Borlovagrend nagykövete