MEGOSZTÁS

Tisztelt Barátaink!

A 2004 óta egyesületi keretek között működő Európai Borlovagok Magyarországi Rendje (EBMR) 2014-ben egy átalakulási, megújhodási folyamaton ment át, melynek legjelentősebb momentuma – a jogfolytonosság megtartása mellett – a kismartoni központú, alapvetően osztrák vezetésű és beállítottságú, az osztrák egyesületi törvény szerint működő egyesülettől való különválása, függetlenedése volt. Az átalakulási, megújulási folyamat – a taglétszámmal, a tagsággal kapcsolatos adminisztrációs kérdések lezárásával – 2018. december 14-én ért véget.
Az EBMR, alapvetően megtartva a 2004-ben elfogadott, eddigi működésének is mérföldköveiként szolgáló alapelveket, a keresztényi hagyományokon nyugvó európai borkultúra művelése, támogatása érdekében kifejtett munkásságára vonatkozó deklarációját, némileg megújult szervezeti forma, új külsőségek, jelképrendszerek és szertartásrend mellett végzi tevékenységét, melynek 2014-től kinyilvánított elsődleges célja – szem előtt tartva az európai alapokat és kapcsolódási pontokat – szűkebb Pátriánk, a Kárpát-medence szőlő- és borkultúrájának művelése, fejlesztése. Ezen a napon adtuk át a Lovagi Kereszt arany , ezüst és bronz fokozatát a kiemelkedő munkát végző barátainknak.