Európai Borlovagok Magyarországi Rendje

népszerű
Magyarország egyik legnagyobb taglétszámú borlovagrendje
nagy multú

15

éve magyarországon
határtalan

9

régióban

15

lovagi székünk működik
naprakész

A 21. század kihívásainak megfelelve, elsődleges kommunikácós csatornánk a közösségi média.

közösségi
Friss híreinket, eseménynaptárunkat és rendezvény tudósításainkat facebook oldalunkon találja!
sajtófigyelő
Hírek, melyek rólunk szólnak.
ünnepélyes
Ünnepségeink és rendi fokozataink
jól szervezett
Szervezeti egységeink: régiók, lovagi székek
Történetünk és hitvallásunk

A lovagrendek

a Szentföld visszafoglalása céljából szerveződtek, de már a kezdeti időkben sem pusztán a fegyveres harc volt a feladatuk, hanem a sebesültek ellátását, a foglyok kiváltását és a szent helyek zarándok-útjainak biztosítását és a hosszú utakban megfáradtak megpihenését is szolgálták. 

A Szentírásban s ennek nyomán már az ókeresztény irodalomban is megfogalmazódik az a meggyőződés, hogy az ember mindig úton van: homo viator. Az előrehaladó időben zarándokol. S ezért nevezték homo peregrinus-nak is.

Céljaink
A „szőlő termésének és az emberi munka gyümölcsének” a hazai és az európai kultúrában mindig nagy szerepe volt.
Rendünk alapvető célkitűzése, hogy az ember küzdelmes életútján – a legszebb lovagi erények felélesztése mellett – a bor közösségteremtő és szakrális jellegének tisztelete által enyhülést és feloldódást nyújtsunk.
Ennek kultuszát-kultúráját akarjuk föleleveníteni, hogy korunk számos frusztrációjának kiszolgáltatott embert kiragadjuk a hétköznapok világából, közös ünnepeink örömében részesítve.