Európai Borlovagok Magyarországi Rendje

Avatási és előléptetsi ünnepségink
Borlovagrendünk rendi fokozatai

Avatás és előléptetés

Új tagok felvételét, illetve a magasabb rendi fokozatba lépő tagjainkat

avatási és előléptetési szertartáson

avatjuk fel ökumenikus, vagy a történelmi egyházak (római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus) valamelyikének keresztény felekezeti szertartása keretén belül, lehetőség szerint keresztény templomban.

rendi fokozatok

Borlovagrendünk rendi fokozatai

A tagjelöltnek előzetesen meg kell ismerkednie a Rend tevékenységével, céljaival, szervezetével és egyéb, a tagság szempontjából általában fontos kérdésekkel.

Az a rendi tag, bortanácsos, bortanácsos-hölgy, aki legalább két évet eltöltött egy borlovagrendi fokozatban, és ott a Borlovagrend céljainak megvalósításáért munkálkodott, kérheti előléptetését a következő rendi fokozatba. 

tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tagjainak megnevezése urak és hölgyek esetében egyaránt:

"tiszteletbeli tag"

1. rendi fokozat
Urak és hölgyek esetén egyaránt:

"rendi tag"
2. rendi fokozat
Urak esetében: "bortanácsos"

Hölgyek esetében: "bortanácsos-hölgy"
2. rendi fokozat
Urak esetében: "borbíró"

Hölgyek esetében: "borbíró-hölgy"
3. rendi fokozat
Urak esetében: "borlovag"

Hölgyek esetében: "bordáma"
látványos

Ízelítő az avatási és előléptetési ünnepségeinkből